Debat XVI - 'Cap a un Salari Mínim digne. Una reforma necessària per reduir les desigualtats socials a Catalunya’

12/07/16

Debat XVI - 'Cap a un Salari Mínim digne. Una reforma necessària per reduir les desigualtats socials a Catalunya’

L’informe presentat ofereix una mirada general a la qüestió del salari mínim, tant pel que fa a la seva regulació i import actual com, especialment, a les propostes que hi ha per incrementar-lo i què caldria fer per aplicar-les.