Baròmetre del Tercer Sector Social

El Baròmetre és un esforç col·lectiu de les 3.000 entitats socials catalanes que pertanyem a les federacions membres de la Taula del Tercer Sector. Perquè volem conèixer millor quina és la nostra aportació a la societat, el seu abast, i quines són les dificultats i els mitjans que tenim avui per fer-ho.

El Baròmetre és una eina àgil i anual que pretén oferir dades recents i objectives del sector i posar-les en comú, perquè totes les entitats siguem més conscients d’on som i quins punts forts i punts febles tenim. El Baròmetre vol ser una eina complementària dels ‘anuaris’, que són estudis de més abast i profunditat que s’han dut a terme cada quatre anys i que, per les seves característiques, són més llargs, lents i costosos de realitzar

Baròmetre del Tercer Sector Social 2019

La novetat de l'edició 2019 del Baròmetre del Tercer Sector és que, per primera vegada, s'elaboren 5 informes, un per a cada territori (Lleida, Catalunya Central, Girona, Tarragona i Barcelona).

Cada document analitza la distribució de la despesa dels ens locals en l'àmbit social, aspectes clau demogràfics i socioeconòmics i la implantació i activitat del sector social a cada territori.

Baròmetre del Tercer Sector Social 2018

De cada cent euros que reben les entitats, 85 provenen d'ajuntaments, 11 de les diputacions i 4 dels consells comarcals. El Baròmetre 2018 analitza la interacció entre les Administracions locals i les entitats socials. 

Baròmetre del Tercer Sector Social 2017

Aquest informe permet conèixer i analitzar anualment la situació i l’evolució de les entitats socials catalanes i el seu impacte en la societat.

 

Baròmetre del Tercer Sector Social 2016

El Baròmetre 2016 del Tercer Sector Social conclou que el nombre de persones ateses per les entitats socials va augmentar un 2,5%, respecte el 2014.

Baròmetre del Tercer Sector Social 2015

El nombre de persones ateses ha augmentat un 3,4% l’últim any. Els ingressos remunten. Entre 2013 i 2014 els ingressos han crescut un 2,9%, sobretot els d’origen públic.