Noticies i activitats de la categoria: COMPRES CONJUNTES

L’acord busca estendre l’experiència del Clúster Créixer en aquest camp, a altres entitats del Tercer Sector que vulguin beneficiar-se de l’estalvi que comporta comprar conjuntament.

Es tracta d'una tendència cada vegada més present en molts àmbits.

Els diners del guardó serviran per impulsar un servei de compres conjuntes de les entitats socials que els permeti estalviar costos.

Els diners del guardó serviran per crear un servei de compres conjuntes per a les entitats socials.