Noticies i activitats de la categoria: COVID-19

Tot i estar autoritzades, les persones amb discapacitat intel·lectual són insultades i increpades.

Les mesures de contractació pública posen en risc la sostenibilitat de les entitats i els llocs de treball. 

La xarxa de lluita contra la pobresa ha fet una enquesta a entitats socials de tot el territori espanyol.

Posa en marxa la campanya solidària 'Un estiu per a tothom' perquè ningú en quedi al marge.

De manera presencial o telemàtica, com projectes residencials o distribució d’aliments.

Fa difusió d'iniciatives de participació i solidaritat amb persones en situació de vulnerabilitat.

Són consells adreçats a la ciutadania i organismes que volen acollir iniciatives de participació

Fotografia de Sònia Fuertes, comissionada d'acció social de l'Ajuntament de Barcelona

"Superada l'emergència, hem de tornar a treballar en un model de ciutat àmpliament consensuat, com el que defensem des de l'Acord Ciutadà"

Pàgines