Noticies i activitats de la categoria: DRETS INFÀNCIA

Imatge d'una nena mirant una bola del món

UNICEF publica un document que recull els factors de salut mental i física que hi influeixen.

Aquest 20 de novembre es compleixen 30 anys de la Convenció de l'ONU sobre els Drets de l'Infant. Tres dècades més tard de la seva aprovació és clar que no s'ha avançat prou en el seu compliment i que molts nens i nenes i adolescents veuen vulnerats els seus drets i no tenen les mateixes oportunitats que altres companys i companyes. D'altra banda, tampoc s'ha avançat prou en la lluita contra l'LGBTI-fòbia entre infants i adolescents. Acabem de presentar un nou dossier 'Catalunya Social' centrat en l'assetjament escolar per orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere i s'ha pogut evidenciar l'enorme complexitat d'aquest fenomen i la necessitat que s'apliquin polítiques integrals i transversals en infància i adolescència que, entre altres qüestions, donin resposta a aquestes situacions de violència i discriminació.

Fundesplai i la Federació Catalana de l’Esplai mobilitzen infants i joves per la defensa dels seu drets.

UNICEF promou aquesta iniciativa d'implicació del món local en la defensa dels drets dels infants.

La Generalitat adaptarà i aplicarà la metodologia que avalua els pressupostos destinats als infants.