Noticies i activitats de la categoria: EDITORIAL

Una sentència del Tribunal de Justícia de la UE posa contra les cordes la reforma laboral espanyola i la creixent dualitat que ha engendrat.

La futura Agència Catalana de Protecció Social és un avenç necessari per millorar la gestió de les prestacions socials. Catalunya té 169 prestacions econòmiques i de serveis, el 60% competència de la Generalitat.

El capital social del Tercer Sector Social català, és a dir, el conjunt de ciutadans i ciutadanes compromesos a fer possibles els nostres serveis i activitats, ha crescut un 6% l’últim any, i un 14% des de 2013. És un dels resultats del Baròmetre 2016 del Tercer Sector Social, presentat en el marc del V Congrés.

3.000 entitats socials demostrem cada dia, arreu de Catalunya, que tornar a créixer socialment és possible. I volem dir ben alt que és urgent que també ho faci el conjunt de la nostra societat.

Alguns drets socials bàsics no gaudeixen de la mateixa efectivitat, ni grau de protecció, ni garantia legal que la resta de drets fonamentals. Amb uns drets socials més reconeguts, l'emergència social d'aquests darrers anys a Catalunya hauria estat molt diferent.

En una nova sentència sobre qui ha de distribuir el 0,7% de l’IRPF, el Tribunal Suprem dóna ara la raó a l’Estat, en contra del que deien 13 sentències anteriors del propi Suprem i del Constitucional que havien fallat a favor de la Generalitat.

 

El Plan de Choque que se ha comprometido a impulsar el nuevo Gobierno catalán es una buena noticia. Pero cuenta con recursos insuficientes, y no concreta cuántas personas se  beneficiarán. Un nuevo Plan de Apoyo al Tercer Sector Social es un complemento necesario.

El Pla de Xoc que s’ha compromès a impulsar el nou Govern català és una bona notícia. Però compta amb recursos insuficients, i no concreta quantes persones se’n beneficiaran. Un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social és un complement necessari.

Con la propuesta de Impuesto de la Renta Negativo, la Taula del Tercer Sector hemos demostrado que, con voluntad política, es posible hoy reducir la pobreza y revertir el incremento constante de las desigualdades. Y hacerlo, además, sin exprimir los presupuestos públicos.

Amb la proposta d’Impost de la Renda Negatiu, la Taula del Tercer Sector hem demostrat que, amb voluntat política, és possible avui reduir la pobresa i revertir l’increment constant de les desigualtats. I fer-ho, a més, sense exprimir els pressupostos públics.

Pàgines