Noticies i activitats de la categoria: ENFORTIMENT SECTOR

imatge persona avaluació

La Taula, en col·laboració amb Ivàlua, publicat un informe sobre els reptes i les millores i un toolkit amb eines d'avaluació.