Noticies i activitats de la categoria: INFÀNCIA

La PINCAT està fent una ronda de reunions amb els grups parlamentaris.

Hi van participar unes 90 persones.

Anna Suñer, nova coordinadora de la Plataforma d’Infància de Catalunya – PINCAT.

Sería de 2.500 euros anuales, para cubrir el 50% del coste de la crianza.

Seria de 2.500 euros anuals, per cobrir el 50% del cost de la criança.

El Presidente Artur Mas lo inauguró el 9 de marzo. Ocupa una antigua escuela y atenderá a 400 niños, jóvenes y familias vulnerables. 

El President Artur Mas el va inaugurar el 9 de març. Ocupa una antiga escola i atendrà 400 infants, joves i famílies vulnerables.

Más de un centenar de personas debaten en Barcelona sobre los mitos que traen a naturalizar y normalizar las vulneraciones de derechos de los niños.

Presenten al Parlament les seves propostes per avançar en l’aplicació de la Convenció dels Drets dels infants a Catalunya

Debaten sobre els mites que porten a naturalitzar i normalitzar les vulneracions de drets dels infants.

Pàgines