Noticies i activitats de la categoria: INFÀNCIA

És imprescindible inscripció prèvia.

La PINCAT està fent una ronda de reunions amb els grups parlamentaris.

Hi van participar unes 90 persones.

Anna Suñer, nova coordinadora de la Plataforma d’Infància de Catalunya – PINCAT.

Sería de 2.500 euros anuales, para cubrir el 50% del coste de la crianza.

Seria de 2.500 euros anuals, per cobrir el 50% del cost de la criança.

El Presidente Artur Mas lo inauguró el 9 de marzo. Ocupa una antigua escuela y atenderá a 400 niños, jóvenes y familias vulnerables. 

El President Artur Mas el va inaugurar el 9 de març. Ocupa una antiga escola i atendrà 400 infants, joves i famílies vulnerables.

Más de un centenar de personas debaten en Barcelona sobre los mitos que traen a naturalizar y normalizar las vulneraciones de derechos de los niños.

Presenten al Parlament les seves propostes per avançar en l’aplicació de la Convenció dels Drets dels infants a Catalunya

Pàgines