Noticies i activitats de la categoria: POBRESA ENERGÈTICA

Oriol Illa ha presentat la proposta de conveni a la porta de la seu de Gas Natural a Barcelona.

Reclamen a les empreses subministradores que es comprometin a garantir l’accés als subministraments bàsics als col·lectius vulnerables.

Per Oriol Illa “és il·lícit que les elèctriques augmentin els seus beneficis milionaris a costa dels més vulnerables”

Organitzat per la Taula del Tercer Sector i altres quatre institucions. Es farà a Sabadell, municipi pioner en aquest camp.

Proposa la creació d’una finestreta única de suport a les persones en situació de pobresa energètica.

Un centenar de persones participen en una jornada sobre com millorar i ampliar les mesures actuals.

Les Oficines d’Habitatge d’alguns barris oferiran assessorament durant els mesos d’hivern.

Resulta imprescindible el paper que tenen i tindran les entitats socials en aquest tema.

Fueron incluidas el pasado noviembre en el Código de Consumo. El octubre de 2014 ya había suspendido un decreto con medidas parecidas.

Foren incloses el passat novembre al Codi de Consum. L’octubre de 2014 ja havia suspès un decret amb mesures semblants.

Pàgines