Noticies i activitats de la categoria: POBRESA ENERGÈTICA

Planteja noves mesures contra el sobreendeutament de les famílies o recuperar la figura del lloguer forçós d’habitatges buits.

Les situacions de pobresa energètica s’han agreujat en els últims anys, principalment a causa de l’augment progressiu dels preus de l’energia, la disminució de la renda de les famílies i la mala qualitat del parc d’habitatges.

Al mateix temps el Parlament ha aprovat una actualització del Codi de Consum que prohibeix els talls de subministrament a les famíles vulnerables.

Cal compromís de les Administracions, i coordinació i voluntat de tots els agents implicats.

La Taula va atendre als mitjans a la sortida de la reunió.

A més de criticar el recurs del govern central al TC contra el decret català, consideren insuficient la nova proposta d’un Fons de Subministraments Bàsics.

El comunicat s'ha fet públic en una roda de premsa a la seu de la CONFAVC.

La pobresa energètica no es pot minimitzar com fan algunes patronals.

Ahir es va tornar a reunir la 'Taula sobre la pobresa energètica'.

Tota persona ha de tenir dret a viure en un habitatge digne en el que es garanteixi l’accessibilitat i assequibilitat als subministraments bàsics.

Pàgines