Noticies i activitats de la categoria: REINSERCIÓ EXRECLUSOS

La Taula reclama que l'acompanyament a les persones que surten de la presó sigui una prioritat.

Considera prioritari que en l’àmbit penitenciari es reforci la interlocució i el treball conjunt amb les entitats socials.