Noticies i activitats de la categoria: REINSERCIÓ EXRECLUSOS

Considera prioritari que en l’àmbit penitenciari es reforci la interlocució i el treball conjunt amb les entitats socials.