Col·laboradors públics

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya manté acords de col.laboració amb les institucions públiques següents:

Administracions Públiques
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

La Taula del Tercer Sector té subscrit un acord de col·laboració en forma de subvenció pluriennal amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Diputació de Barcelona

La Taula del Tercer Secor té subscrit un conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de Barcelona per a la realització d’activitats de recerca, assessorament i cooperació amb impacte en el món local.

AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)
La Taula té subscrit un conveni de col·laboració amb l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) per l'atorgament d'una subvenció específica destinada a desenvolupar el Barometre Social 2020 en l'àmbit metropolità. 
Ajuntament de Barcelona

La Taula del Tercer Sector té subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament d’accions en l’àmbit de l’acció social i per al foment de la solidaritat, la inclusió i la cohesió social a la ciutat.

Innovació i Tecnologia
Acció

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 36 oficines arreu del món. Té una línia específica de suport al Tercer Sector Social

Fundació Mobile World Capital

Fundació que treballa per donar eines per a la transformació digital de la societat. Impulsa la transformació del teixit productiu a través de la tecnologia. També dóna suport a emperenadors de base digital.

Coneixement
Universitat de Barcelona

La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.

CUIMPB-Centre Ernest Lluch

La finalitat del CUIMPB - Centre Ernest Lluch és la gestió del centre permanent de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) a Barcelona. El centre universitari coordina i desenvolupa les activitats pròpies de la UIMP: centre universitari d'alta cultura, investigació i especialització, en què convergeixen activitats de diversos graus i especialitats universitàries, i que té per missió difondre la cultura i la ciència, així com fomentar relacions d'intercanvi i d'informació científica i cultural d'interès internacional i interregional.

Escola d'Administració Pública

L'Escola és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912, adscrit al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Ofereix serveis i productes relatius a la captació i reconeixement del talent, la formació,  l’assessorament i la recerca en l’àmbit de la funció pública. Aquests serveis s’adrecen a tot el personal del sistema públic català així com a tots els agents implicats en l’àmbit de la gestió pública, 

Cultura
Apropa Cultura
Neix l’any 2006 amb la voluntat de millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través de la cultura. El projecte promou que teatres, museus, auditoris i festivals d’arreu de Catalunya obrin les seves portes perquè aquests col·lectius tinguin accés a la seva programació habitual.