Recursos per entitats

13/12/16
Dossier 'La precarietat laboral juvenil a Catalunya. Una realitat incòmode'

Per primera vegada, un informe d’aquestes característiques constata que els joves menors de 30 anys d’avui estan molt pitjor que els joves menors de 30 anys de l’any 2000 pel què fa a els nivells d’estudis, la remuneració mensual i els contractes formalitzats. L’informe presentat avui analitza quin ha estat l’impacte de la crisi econòmica en l’ocupació juvenil, quina ha estat la trajectòria laboral entre generacions, quina és la situació laboral de les persones joves de més de 16 i menys de 30 anys a data 2016 i, finalment, avalua la implementació de la Garantia Juvenil a Catalunya.

12/07/16
Dossier ‘Cap a un Salari Mínim digne. Una reforma necessària per reduir les desigualtats socials a Catalunya’

L’informe ofereix una mirada general a la qüestió del salari mínim, tant pel que fa a la seva regulació i import actual com, especialment, a les propostes que hi ha per incrementar-lo i què caldria fer per aplicar-les.

10/02/15
Guia online sobre la regulació laboral de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària

La publicació compta amb més de 30 preguntes i respostes que repassen la vida laboral de la persona. El document ha estat elaborat per la unitat de Dret del Treball i la Seguretat Social de la UAB.

31/07/14
'Pobres treballadors'

La crisi ha fet estralls no solament amb un augment històric de la xifra de desocupats, sinó també dels treballadors pobres. Les retallades salarials han incrementat un 23,9% el nombre d'empleats en risc de pobresa, fins a situar-lo en 543.000 persones ocupades, segons un informe de la UGT de Catalunya.

24/07/14
'El 15% de los niños catalanes vive en hogares donde ninguno de sus miembros tiene empleo'

Esta es una de las conclusiones que se extrae del infrome Insocat que ayer publicó la federación de Entidades Catalanas de Acción Social, ECAS.

Pàgines