13 de maig: II debat Catalunya Social: ‘Pobresa i renda mínima d’inserció’

13 de maig: II debat Catalunya Social: ‘Pobresa i renda mínima d’inserció’