15/11_ Jornada 'El Model d'atenció Comunitària Centrada en la Persona'

15/11_ Jornada 'El Model d'atenció Comunitària Centrada en la Persona'

És imprescindible inscripció prèvia.