16 OCTUBRE - Quin és l'impacte de la renda garantida en el món local?

16 OCTUBRE - Quin és l'impacte de la renda garantida en el món local?

Acte organitzat conjuntament per la Taula del Tercer Sector i el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya.