16 OCTUBRE - Quin és l'impacte de la renda garantida en el món local?

16 OCTUBRE - Quin és l'impacte de la renda garantida en el món local?

Acte coorganitzat per la Taula del Tercer Sector i el Fòrum de Síndics i Síndiques Locals de Catalunya.