19 federacions opten a formar part de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector per als propers 3 anys

19 federacions opten a formar part de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector per als propers 3 anys

2 federacions han presentat candidatura per optar a la presidència.