4/7-Debat ‘Els habitatges buits dels bancs. Una oportunitat perduda per ampliar el parc d’habitatge social?’

4/7-Debat ‘Els habitatges buits dels bancs. Una oportunitat perduda per ampliar el parc d’habitatge social?’

És imprescindible inscripció prèvia.