Avaluar per ser entitats més eficients en l’acció social

Avaluar per ser entitats més eficients en l’acció social

imatge persona avaluació

La Taula, en col·laboració amb Ivàlua, publicat un informe sobre els reptes i les millores i un toolkit amb eines d'avaluació.