Càritas Catalunya: l’IMV és un pas decisiu en la lluita contra la pobresa severa

Càritas Catalunya: l’IMV és un pas decisiu en la lluita contra la pobresa severa

menjador de Càritas Catalunya

Reclama que l’encaix amb la renda garantida serveixi per ampliar la cobertura.