DOSSIER DEL MES

DOSSIER DEL MES

Dossier 'Els pisos buits dels bancs. Una oportunitat perduda per ampliar el parc d'habitatge social'