ENTREVISTA DEL MES

ENTREVISTA DEL MES

Fotografia de Sònia Fuertes, comissionada d'acció social de l'Ajuntament de Barcelona

"Superada l'emergència, hem de tornar a treballar en un model de ciutat àmpliament consensuat, com el que defensem des de l'Acord Ciutadà"