ENTREVISTA DEL MES

ENTREVISTA DEL MES

Fotografia Sònia Fuertes, Comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona

"Superada l'emergència, hem de tornar a treballar en un model de ciutat àmpliament consensuat, com el que defensem des de l'Acord Ciutadà"