Front comú de la Taula i el Fòrum de Síndics i Síndiques locals per defensar els drets socials

Front comú de la Taula i el Fòrum de Síndics i Síndiques locals per defensar els drets socials

Les dues institucions han signat un conveni de col·laboració que vol enfortir, des de l’àmbit local, la incidència conjunta en les polítiques socials públiques.