Guillem Llorens i Gemma Garcia, nova presidència de la Federació de Cooperatives de Treball

Guillem Llorens i Gemma Garcia, nova presidència de la Federació de Cooperatives de Treball

"Cooperativitzar la Federació, cooperativitzar la societat"