Housing for all, la Iniciativa Ciutadana Europea per garantir el dret a l’habitatge

Housing for all, la Iniciativa Ciutadana Europea per garantir el dret a l’habitatge

La Taula forma part del grup promotor que treballa per aconseguir més de 40.000 signatures a l’Estat.