La Creu Roja aposta per la tecnologia humanitària

La Creu Roja aposta per la tecnologia humanitària

Com l’avatar afectiu, els mapatons o la teleassistència mòbil per a persones sordcegues.