"La Llei del Tercer Sector ajudaria a estabilitzar, dotar de seguretat jurídica i reconeixement públic legal a les entitats socials"

"La Llei del Tercer Sector ajudaria a estabilitzar, dotar de seguretat jurídica i reconeixement públic legal a les entitats socials"

Entrevista al Síndic de Greuges, Rafael Ribó.