La PINCAT i UNICEF compareixen a la Comissió d'infància del Parlament

La PINCAT i UNICEF compareixen a la Comissió d'infància del Parlament

Presenten al Parlament les seves propostes per avançar en l’aplicació de la Convenció dels Drets dels infants a Catalunya