"La solució no és tant donar diners sinó eines"

"La solució no és tant donar diners sinó eines"

Giyaur Rahman, president de la Unió de Joves Extutelats de Catalunya