La Taula del Tercer Sector aprova la creació d’un fons solidari i d’un servei d’acompanyament financer pel sector

La Taula del Tercer Sector aprova la creació d’un fons solidari i d’un servei d’acompanyament financer pel sector

Seran gestionats per una cooperativa de nova creació.