La Taula del Tercer Sector participa al nou Lab tech4social creat per Ship2B

La Taula del Tercer Sector participa al nou Lab tech4social creat per Ship2B

La Taula del Tercer Sector participa en el Comitè executiu d’aquest Lab.