La Taula del Tercer Sector proposa un nou model d’atenció a l’envelliment

La Taula del Tercer Sector proposa un nou model d’atenció a l’envelliment

Les federacions de gent gran recullen en un informe la seva visió sobre el nou model d’atenció centrat en la persona (ACP).