La Taula denuncia un buit assistencial en l’atenció dels menors amb problemes de salut mental

La Taula denuncia un buit assistencial en l’atenció dels menors amb problemes de salut mental

El 4’2% dels infants catalans de 4 a 14 anys té probabilitats de patir una malaltia mental.