La Taula encoratja les entitats socials a implicar-se en la reforma horària

La Taula encoratja les entitats socials a implicar-se en la reforma horària

Demana que concretin mesures que permetin un canvi real en l’organització i gestió del temps.