La Taula presenta una Guia per fer la tecnologia plenament accessible per als col·lectius vulnerables

La Taula presenta una Guia per fer la tecnologia plenament accessible per als col·lectius vulnerables

Recull bones pràctiques en disseny d’aplicacions mòbils i de pàgines web, i recomanacions per elaborar contin-guts accessibles.