La Taula reclama un replantejament de les polítiques públiques per donar resposta a la soledat no desitjada

La Taula reclama un replantejament de les polítiques públiques per donar resposta a la soledat no desitjada

Imatge del debat Catalunya Social sobre la soledat no desitjada durant la vellesa

S'ha presentat un nou dossier 'Catalunya Social' que aborda aquest fenomen social que no para de créixer.