La Taula se suma a la declaració conjunta per abordar la pobresa energètica

La Taula se suma a la declaració conjunta per abordar la pobresa energètica

Imatges de comptadors de llum

Front comú per reclamar a les empreses subministradores que signin el conveni sobre el deute.