L'ENTREVISTA

L'ENTREVISTA

A Assumpció Ros, Presidenta de FEATE. (Federació d’Entitats d’Atenció a la Tercera Edat)