Les licitacions TIC a Catalunya asseguren el dret a l’accessibilitat digital de tota la ciutadania?

Les licitacions TIC a Catalunya asseguren el dret a l’accessibilitat digital de tota la ciutadania?

Imatge portada estudi de m4social sobre les clàusules d'accessibilitat digital en les licitacions TIC catalanes

m4Social ha presentat un estudi sobre les clàusules d’accessibilitat digital en les licitacions TIC públiques.