Primera missió a Colòmbia destinada a la internacionalització del Tercer Sector

Primera missió a Colòmbia destinada a la internacionalització del Tercer Sector

La missió està promoguda per Acció-Generalitat de Catalunya.