Assemblea General

L'Assemblea General de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és el màxim òrgan de decisió de la institució. Es reuneix un cop cada trimestre i hi participen representants de totes les entitats membres.

El passat dijous 15 de desembre de 2016 es va celebrar la 41a Assemblea General de la Taula del Tercer Sector, amb els principals debats i acords següents.

Organigrama: