Junta Directiva

L'Assemblea General celebrada el 13 de juliol de 2017 va escollir una Junta Directiva de transició fins que se celebrin noves eleccions a l'entitat. Aquesta Junta provisional gestionarà la Taula del Tercer Sector fins que hi hagi una nova Junta directiva, durant el mes d’octubre. La Junta provisional està formada per:

  • Enric Morist, president (Creu Roja)
  • Núria Valls, secretària (Fundesplai)
  • Anna Villa, tresorera (Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits- FEPA)
  • Francesc Roig, vocal (Càritas Catalunya)
  • Ramon Miralles, vocal (Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer- FECEC)
  • Israel Molinero, vocal (Salut Mental Catalunya)

La Junta Directiva es reuneix un cop al mes i té la funció de regir, administrar, representar l'associació, i complir les decisions preses per l’Assemblea General.