Presentació

La Taula del Tercer Sector som la institució que representem el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupem 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives.

Vam néixer l’any 2003, sota la forma jurídica d'associació, per iniciativa de les nostres entitats sòcies, que són les principals organitzacions i federacions d'entitats del sector. Ens regim per la Llei d'associacions 07/1997 i estem inscrits al Registre d'entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 29414.

Les 3.000 entitats socials que agrupem tenen la forma jurídica d'associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció, i actuen en l'atenció i la defensa dels drets socials de col.lectius molt diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.

La Taula del Tercer Sector treballem per donar visibilitat a l'esforç diari i constant que realitza el Tercer Sector Social en la defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen; intentem influir sobre la ciutadania i les institucions del nostre país per avançar cap a una societat amb menys pobresa i menys desigualtats, i a estendre el benestar als col·lectius socials més desafavorits; i, a més, representem el sector davant les administracions públiques, els mitjans de comunicació i la resta d'institucions i d'agents socials.

Missió

La missió de la Taula del Tercer Sector:

Impulsar i defensar una Catalunya socialment avançada, en la qual la igualtat, la qualitat de vida i els drets socials de totes les persones siguin reals i efectius, en el marc d’una democràcia avançada que reconegui, estimuli i enforteixi l’aportació del Tercer Sector al progrés social, i que promogui la participació, la responsabilitat i el compromís actiu de tota la ciutadania.

Per això dediquem prioritàriament els nostres esforços a la incidència política i a la interlocució amb les institucions, i també a la promoció de la millora contínua de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, el reconeixement de la seva actuació, i l’enfortiment del discurs, les capacitats i l’impacte social del conjunt del sector.