Notícies i notes de premsa

La Taula ha mantingut una primera reunió de treball amb el president de la Generalitat per exposar-li quines són les prioritats i urgències socials.

Ho ha celebrat amb un acte de reconeixement a la feina de les 35 entitats federades que ofereixen serveis i suports a persones en risc d'exclusió social. 

Segons l'últim informe d’ECAS que aprofundeix en els efectes emocionals i per a la salut.

El sector de la discapacitat demana l’aprovació immediata del reglament que desplega la normativa.

Dels 45 milions d'euros que pertoquen a Catalunya, se'n rebran 31. 

Pàgines