Notícies i notes de premsa

Es va aprovar en la 42a. Assembla General.

Els ajuntaments prioritzen els criteris econòmics en detriment de la qualitat dels serveis.

Hi han assistit nombroses entitats socials.

La RGC ha de permetre abordar la lluita contra l’exclusió i les desigualtats socials.

La Taula del Tercer Sector participa en el Comitè executiu d’aquest Lab.

Pàgines