Notícies i notes de premsa

L'avantprojecte de Llei es vol aprovar pel Govern a finals de juliol.

Entrevista a Antoni Comín, conseller de Salut en el butlletí de març de la Taula del Tercer Sector.

L'estratègia s'ha treballat en l'Asssemblea de l'Acord Ciutadà per a una BCN Inclsuiva.

Es va aprovar en la 42a. Assembla General.

Els ajuntaments prioritzen els criteris econòmics en detriment de la qualitat dels serveis.

Pàgines