Notícies i notes de premsa

Li ha presentat el document 'Per una Europa sense pobresa, exclusions ni desigualtats'.

100.000 ciutadans compren i s’enfronten cada dia a una situació d' indefensió davant les loteries del joc il·legal.

L'RMI hauria de ser l’embrió d’un nou mecanisme de garantia i complement de rendes.

S'ha presentat en una jornada celebrada a l'Auditori d'Acció.

El nombre de persones pobres a la Unió Europea ha crescut en 10 milions els darrers 5 anys.

Pàgines