Notícies i notes de premsa

Recull les princpals activitats de la institució.

L'article es publica al diari El País.

El nombre de persones pobres a la Unió Europea ha crescut en 10 milions els darrers 5 anys.

Per cada euro invertit en la prevenció del sensellarisme, la societat aconsegueix un retorn de 2,20 euros.

A continuació hi haurà un debat amb 3 experts d’entitats socials.

Pàgines