Notícies i notes de premsa

Es tracta d'un canal directe d'informació, en anglès, francès i alemany, dirigit a responsables institucionals internacionals.

Recull les princpals activitats de la institució.

L'article es publica al diari El País.

El nombre de persones pobres a la Unió Europea ha crescut en 10 milions els darrers 5 anys.

Pàgines