Notícies i notes de premsa

Schulz va vidsitar l'Empresa d'Economia Social Apunts.

La Taula ha rebut un donatiu de 6.000 euros.

Li transmetrà la seva oposició a les polítiques d’austeritat que generen més desigualtats i més pobresa al nostre país.

La Taula del Tercer Sector ha col·laborat en l'elaboració de l'informe.

Entrevista a Assumpció Ros, presidenta de FEATE (Federació d’Entitats d’Atenció a la Tercera Edat)

Pàgines